Bệnh lác/lé, sụp mi trẻ em – Hiệu quả của phẫu thuật sớm đối với thị lực trẻ